struka(e): strane riječi | ekonomija | elektrotehnika | fizika

kapacitet (njem. Kapazität < lat. capacitas: obujam, prostor).

1. Proizvodna sposobnost nekoga tehničkog sustava, objekta ili industrijskog pogona (npr. količina proizvoda koju može proizvesti neki stroj, tvornica, postrojenje u određenom vremenu pri punom korištenju). Razlikuju se idealni, realni, maksimalni, optimalni i planirani kapacitet, prema ograničenjima ili zahtjevima koji se egzogeno postave.

2. Volumen ili masa tvari ili broj predmeta ili ljudi koji može primiti neka prostorija, dvorana, stadion, prijevozno sredstvo, cesta, plovni put i dr.

3. Mjera veličine broda koja označava raspoloživi prostor za teret, različito izražen za različite vrste tereta (npr. masom ili obujmom tereta, brojem putničkih mjesta, kreveta, vozila i dr.).

4. Fizikalne veličine, električni kapacitet i toplinski kapacitet

5. U prenesenu značenju, radna i umna sposobnost pojedinca, često sinonim za iznimna stručnjaka ili znalca (matematički, znanstveni, gastronomski kapacitet).

Citiranje:

kapacitet. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kapacitet>.