struka(e): matematika

Kartezijev produkt (Kartezijev umnožak) (prema Cartesius, latiniziranom imenu Renéa Descartesa), skup svih uređenih n-torki elemenata skupova kojima je prvi element iz prvoga skupa, drugi element iz drugoga skupa, treći element iz trećeg skupa itd. Kartezijev produkt skupova A i B skup je koji se obično označava s A × B, a sastoji se od svih uređenih parova (a, b), pri čemu je a element skupa A, a b element skupa B, tj. A × B = {(ab) : a ∈ A i b ∈ B}. Pritom je uređeni par dvočlani skup, u kojem je zadano koji se od dvaju elemenata smatra prvim, a koji drugim. Ako su A i B konačni skupovi i ako A sadrži n elemenata, a B m elemenata, broj elemenata u skupu A × B jednak je produktu n · m. Slično se definira Kartezijev produkt više skupova. Npr. ako su A, B i C tri skupa, njihov Kartezijev produkt skup je A × B × C svih uređenih trojki (a, b, c), gdje je a iz A, b iz B, a c iz C.

Citiranje:

Kartezijev produkt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kartezijev-produkt>.