struka(e): kemija
Kaštelan-Macan, Marija
hrvatska kemičarka
Rođen(a): Dubrovnik, 23. V. 1939.

Kaštelan-Macan, Marija, hrvatska kemičarka (Dubrovnik, 23. V. 1939). Diplomirala (1962) i doktorirala (1973) na Tehnološkom fakultetu (danas Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu, gdje je radila od 1963. do umirovljenja 2007: od 1977. docentica, od 1982. izvanredna, a od 1988. redovita profesorica; od 2008. profesor emeritus. Bavila se optimiziranjem analitičkoga sustava, posebno kromatografskoga, te uvodila moderne kemometrijske postupke. Istraživala metode separacije i određivanja organskih i anorganskih zagađivala u vodi i tlu te ispitivala mehanizme i utjecaj njihove interakcije na mobilnost zagađivala. God. 1994–2000. bila je pomoćnica ministra razvitka i obnove RH za nacionalne razvojne projekte. Dobitnica je Medalje »Fran Bošnjaković« (2004) i Nagrade grada Zagreba (2008). Istražuje povijest kemijskoga inženjerstva u Hrvatskoj (Počeci kemijsko-tehnološkog studija u Hrvatskoj, 1989; Vizionari kemijsko-inženjerskoga studija, 2004) i popularizira tehničke znanosti. Autorica je više leksikografskih radova i Enciklopedijskoga rječnika analitičkoga nazivlja (2014). Suradnica je Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Glavna djela: Analitička kemija I (1985), Analitička kemija II (1985., sa Z. Šoljićem) i Analitička kemija: volumetrija (2002., sa Z. Šoljićem).

Citiranje:

Kaštelan-Macan, Marija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kastelan-macan-marija>.