struka(e): strojarstvo | kemija
ilustracija
KATALIZATOR, trokomponentni - 1. lambda-sonda; 2. keramički ili metalni uložak s djelotvornim slojem; 3. žičana obloga; 4. kućište

katalizator (njem. Katalysator), uređaj za pročišćavanje ispušnih plinova motora s unutarnjim izgaranjem, katalitički pretvarač koji se ponajprije primjenjuje u cestovnim motornim vozilima. Pročišćavanjem se uklanja ili bitno smanjuje udio štetnih sastojaka ispušnih plinova (ugljikova monoksida, CO, dušikovih oksida i neizgorjelih ugljikovodika iz goriva), što se postiže kemijskim reakcijama uz prisutnost katalizatora kao kemijski djelotvornih tvari (→ kataliza). Za Ottove se motore rabi trokomponentni katalizator, u kojem se kisikom iz zraka CO oksidira u ugljikov dioksid (CO2), ugljikovodici oksidiraju u CO2 i vodenu paru, a dušikovi se oksidi u reakciji s CO prevode u dušik i CO2. Za Dieselove se motore primjenjuje oksidacijski katalizator (zbivaju se samo opisane oksidacijske reakcije, a uklanjanje dušikovih oksida za sada nije moguće). Reakcije se zbivaju pri prolasku ispušnih plinova kroz keramički ili metalni uložak velike površine (oblik saća), u kojem se nalazi kemijski djelotvoran katalizator (metalna platina i platinski metali rodij i paladij na nosaču od aluminijeva oksida). Za optimalan rad katalitičkog uređaja motor treba imati elektronički uređaj za precizno reguliranje sastava gorive smjese, odn. udjela kisika (tzv. lambda-sonda), a gorivo treba biti bezolovno i sa što manje sumpora.

Citiranje:

katalizator. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/katalizator>.