struka(e): filozofija

kategorički imperativ, etički zahtjev da nešto treba učiniti jer u sebi ima moralno opravdanje pa po tome i univerzalno značenje. Taj problem I. Kant određuje ovako: »Radi tako da maksima tvoje volje uvijek može vrijediti ujedno kao načelo općega zakonodavstva.« To je prema Kantu apsolutni zahtjev praktičnog uma. Kategorički imperativ izražava moguću etičku normu, koja u pojedinim slučajevima, kao etika situacije, nužno mora imati svoju posebnost u sadržaju te općenitosti. Po Kantu imperativ je hipotetički (spretnost, snalažljivost, propisi) i kategorički (moralni, ćudoredni). Hipotetički imperativ nalaže nešto pod nekim uvjetom (ako ovo, onda ono) i vrijedi pod pretpostavkom traženoga cilja pa time izriče samo uvjetovano moranje. Kategorički imperativ dovodi zakon formalno i apsolutno do valjanosti. Sintetičko apriorna tvrdnja kategoričkog imperativa najviše je formalno načelo koje um može formulirati s obzirom na »prisilu« čovjekove volje.

Citiranje:

kategorički imperativ. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kategoricki-imperativ>.