struka(e):

kation (kat[oda] + ion), pozitivno nabijeni ion, tj. atom, atomska skupina ili molekula s manjkom elektrona. Nastaje elektrolitskom disocijacijom ili ionizacijom; ime je dobio po tome što ga u električnom polju privlači negativno nabijena elektroda, koju je M. Faraday nazvao katoda.

Citiranje:

kation. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kation>.