struka(e): povijest, opća
Kedren, Juraj
bizantski ljetopisac
Rođen(a): ?, oko polovice XI. st.
Umr(la)o: ?, na početku XII. st.

Kedren, Juraj (Georgije, grčki Γεώργıος Κεδρηνός, Geṓrgios Kedrēnós, latinizirano Georgius Cedrenus), bizantski ljetopisac (?, oko polovice XI. st.?, na početku XII. st.). O njegovu životu nema podataka. Drži se da je bio redovnik. Na prijelazu iz XI. u XII. st. napisao Pregled povijesti (Σύνοψıς ἱστορıῶν), gdje je opisao događaje iz opće povijesti »od postanka svijeta« do dolaska na vlast bizantskoga cara Izaka I. Komnena 1057. Za događaje do 811. služio se djelima starijih pisaca, a za razdoblje od 811. do 1057. kompilirao je Ivana Skilicu. Kedrenovu kroniku na latinski je preveo i 1566. objavio njemački humanist Wilhelm Xylander (Holtzmann).

Citiranje:

Kedren, Juraj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kedren-juraj>.