struka(e): kemija
ilustracija
KELATI, primjer kelatnoga kompleksnog iona (kobaltov ion okružen trima molekulama etilen-diamina

kelati (prema grč. χηλή: pandža), kemijski kompleksni spojevi u kojima je metalni atom (ili ion) koordinacijski povezan s dva ili više atoma iste molekule. Pritom molekula (nazvana ligand) okruži, odn. »obuhvati« metalni atom (odatle ime tim spojevima) pa nastaju prstenaste strukture. Spojevi s takvim ligandima nazivaju se kelatni agensi. To su najčešće organski spojevi s velikim molekulama, npr. s limunskom i vinskom kiselinom, mnogim aminokiselinama, dimetilglioksimom, etilendiamintetraoctenom kiselinom (EDTA), polifosfatima. Mnoga bojila i biološki važne tvari, npr. klorofil, hemoglobin i porfirini, kelatni su spojevi. Kako su kelati, osobito oni s peteročlanim prstenom, vrlo stabilni, većinom slabo topljivi spojevi, dodavanje kelatnih agenasa i stvaranje kelata prikladan je način za uklanjanje metalnih atoma iz neke sredine. To se npr. primjenjuje za uklanjanje kalcijevih iona u mekšanju vode, za kvantitativno određivanje metala i njihovo taloženje u kemijskoj analizi (kompleksometrija, kelatometrija), za uklanjanje teških metala iz industrijskih otpadnih voda te u medicini i veterini za njihovo uklanjanje iz organizma pri otrovanju (olovo, živa) i sl.

Citiranje:

kelati. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kelati>.