struka(e): metalurgija

kermeti (kratica od ker[amika] i met[al]), složeni (kompozitni) tehnički materijali, sastoje se od keramičke (oksidi aluminija, kroma, magnezija, silicija; karbidi titanija, volframa; molibdenov silikat) i metalne komponente (željezo, kobalt, nikal, krom, molibden, volfram). Lijevanjem komponenata ili sinteriranjem njihove smjese u praškastom obliku dobivaju se vrlo tvrdi i temperaturno otporni kermeti, koji se rabe kao tvrdi metali za alatno rezanje i u izradbi električnih otpornika. Proizvode se i nanošenjem slojeva jedne komponente na podlogu od druge, npr. u izradbi turbinskih lopatica, u zubarskoj tehnici i sl.

Citiranje:

kermeti. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kermeti>.