struka(e): strojarstvo
ilustracija
KLIMATIZACIJA, razdvojeni klimatizator: 1. vanjska jedinica, 2. kondenzator, 3. ventilator, 4. kompresor, 5. prigušni ventil, 6. unutarnja jedinica, 7. isparivač

klimatizacija (franc. climatisation), održavanje željene temperature, vlažnosti i čistoće zraka u zatvorenim prostorima radi osiguravanja uvjeta za udoban boravak i rad ljudi te uvjeta potrebnih za rad nekog uređaja, odvijanje procesa i sl. Izbor klimatizacije uvelike ovisi o toplinskom opterećenju te dopuštenim odstupanjima od željene temperature i vlažnosti zraka. Postupci klimatizacije, tj. grijanje i hlađenje, odvlaživanje i ovlaživanje te čišćenje zraka, provode se klimatizacijskim uređajima ili klimatizacijskim sustavima. Osim u zgradama, klimatizacija se često rabi i za održavanje udobnosti u putničkoj kabini vozila, letjelica i brodova.

Klimatizacijski uređaji (klima-uređaji) ponajprije su namijenjeni klimatizaciji pojedinačnih prostorija ili zatvorenih prostora u kojima ili u blizini kojih se ti uređaji postavljaju. Za klimatizaciju većih prostora primjenjuju se rashladni ormari ili krovne centrale, a za klimatizaciju stambenih ili uredskih prostorija primjenjuju se mali, kompaktni uređaji izvedeni kao prozorski, prijenosni ili razdvojeni klimatizatori. Ovi posljednji danas su vrlo rašireni, a sastoje se od vanj. jedinice (smještene izvan prostorije, obično na fasadi), u kojoj se nalazi kompresor i kondenzator s ventilatorom, te unutar. jedinice (unutar prostorije) s isparivačem i ventilatorom (→ rashladni stroj). Najčešće su opremljeni filtrom za zrak, termostatom i elektron. uređajem za regulaciju temperature, a gdjekad omogućuju i grijanje te odvlaživanje. Razdvojeni klimatizatori mogu se izvesti i s jednom vanj. jedinicom na koju je spojen veći broj neovisno upravljivih unutar. jedinica postavljenih u pojedinačne prostorije.

Klimatizacijski sustavi najčešće se primjenjuju za klimatizaciju više prostorija jedne zgrade, a razlikuju se prema tomu priprema li se u središnjem uređaju ili postrojenju zrak, koji se potom limenim kanalima razvodi do pojedinih prostorija (zračni sustav), topla ili hladna voda, koja se cijevima dovodi do uređaja za grijanje ili hlađenje zraka u prostorijama (vodeni sustav), ili pak i zrak i voda (zračno-vodeni sustav).

Zračnim sustavom provodi se klimatizacija prostora promjenom stanja ili količine zraka koji se ubacuje u prostor. Jednokanalni niskotlačni zračni sustav sa stalnim protokom zraka primjenjuje se npr. za športske dvorane i kinodvorane, prodavaonice i sl. Zrak se ubacuje u prostoriju nakon pripreme u sr. klimatizacijskoj komori, gdje se filtrira, grije ili hladi te po potrebi ovlažuje. Kada se klimatizira više prostorija, primjenjuje se jednokanalni sustav s promjenljivim protokom zraka ili dvokanalni sustav. Dvokanalni sustav sa stalnim ili promjenljivim protokom zraka ima dva paralelna kanala kojima se zrak vodi do kutije za miješanje ugrađene u svakoj prostoriji: jedan je zračni kanal s hladnim, a drugi s toplim zrakom, pa se kontroliranim miješanjem hladne i tople struje postiže željena temperatura zraka što se ubacuje u prostoriju.

Vodeni sustav primjenljiv je na veći broj prostorija, npr. hotela, poslovne zgrade i sl. Sastoji se od sr. postrojenja za pripremu tople ili hladne vode (kotlovnica, toplinska ili rashladna stanica), koja se cijevima razvodi do ventilokonvektora u prostorijama. Ti se uređaji sastoje od kućišta s ugrađenim filtrom, rebrastim izmjenjivačem topline i ventilatorom. Radom ventilatora zrak iz prostorije struji preko izmjenjivača topline, pritom se grije ili hladi i ponovno ubacuje u prostoriju. Dvocijevna mreža takva sustava dobavlja vodu jednake temperature za sve ventilokonvektore. Četverocijevni sustav, u kojem se ventilokonvektori s dva odvojena izmjenjivača topline istodobno opskrbljuju toplom i hladnom vodom, ima mogućnost različitog režima rada (dio ventilokonvektora služi za hlađenje, a dio za grijanje).

Zračno-vodeni sustav, za razliku od vodenoga, rješava i ventilaciju prostora. Takav je ventilokonvektorski sustav s dodatnom središnjom pripremom zraka, gdje sr. klimatizacijska komora uzima vanj. svježi zrak, koji se filtrira, po potrebi grije ili hladi, ovlažuje ili odvlažuje te s pomoću ventilatora potiskuje kanalima do ventilokonvektora, gdje se dogrijava i ubacuje u prostorije. Indukcijska klimatizacija također je zračno-vodeni sustav. Zrak se priprema u sr. klimatizacijskoj komori i razvodi visokotlačnim zračnim kanalima kao primarni zrak do indukcijskih uređaja u pojedinim prostorijama. U tim uređajima primarni zrak struji kroz sapnice povlačeći sekundarni (inducirani) zrak iz prostorije preko izmjenjivača topline, miješa se s njim te struji u prostoriju.

Citiranje:

klimatizacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/klimatizacija>.