struka(e): medicina

kljenut (uzetost, oduzetost), naziv za mišićnu slabost; nemoguće ili otežano izvođenje kretnji uz izostanak ili slabost kontrakcija u uzetim mišićima. Potpuna kljenut naziva se paraliza ili plegija, a djelomična pareza. Oduzetost koja obuhvaća jedan ud ili jedan živac naziva se monoplegija ili monopareza. Obostrana oduzetost simetričnih dijelova tijela je diplegija; za obje noge rabe se nazivi paraplegija ili parapareza; zahvaćanje sva četiri uda je tetraplegija ili tetrapareza. Oduzetost polovice tijela naziva se hemipareza ili hemiplegija. Kljenut je najčešće odraz smetnji u prijenosu živčanih impulsa iz središnjega živčanog sustava u mišiće koji trebaju izvesti neku radnju. Može biti posljedica poremećaja ili oštećenja u središnjim dijelovima mozga (središnja kljenut, centralna pareza ili paraliza), ili u dijelovima kralježnične moždine, što ima za posljedicu odgovarajući raspored kljenuti i osjetnih poremećaja na tijelu. Budući da je uvijek riječ o poremećaju funkcije piramidnoga sustava, taj tip kljenuti ima sljedeće značajke: povišen mišićni tonus, pojačani vlastiti refleksi, pojava patoloških refleksâ, a bez atrofije zahvaćenih mišića. Periferna kljenut posljedica je ozljede motornih živčanih vlakana nakon njihova izlaska iz motornih jezgara u prednjim rogovima kralježnične moždine na putu prema mišiću ili pak je posljedica propadanja motornih stanica u kralježničnoj moždini zbog kompresije ili bolesti (→ amiotrofija). Takva kljenut ima sljedeće značajke: atrofija kljenutih mišića, sniženi mišićni tonus, gubitak vlastitih mišićnih refleksa, ali bez pojave patoloških refleksa. Psihogena »histerična« kljenut rijetka je u suvremenim društvima.

Citiranje:

kljenut. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kljenut>.