struka(e):
Knežević, Marin
hrvatski pomorski pedagog i pisac
Rođen(a): Anaconda, SAD, 2. IX. 1901.
Umr(la)o: Dubrovnik, 17. IX. 1981.

Knežević, Marin, hrvatski pomorski pedagog i pisac (Anaconda, SAD, 2. IX. 1901Dubrovnik, 17. IX. 1981). Kapetan duge plovidbe, od 1927. profesor matematike, nautike i astronomije na Državnoj pomorskoj akademiji i Državnoj pomorsko-trgovačkoj akademiji u Dubrovniku (ravnatelj 1945–48). God. 1959–72. profesor na Višoj pomorskoj školi u Dubrovniku i njezin ravnatelj (1959–66). Značajnija djela: Priručnik za obalnu navigaciju (1944), Opća, sferna i nautička astronomija (1963), Terestička navigacija (1964), O zvrku i prostoru i o mehaničkom problemu kosmičke navigacije (1967), O jednom gibanju perihela (1969), Sunce u Mliječnom putu (1975).

Citiranje:

Knežević, Marin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 22.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/knezevic-marin>.