struka(e): vojna tehnika

kobaltna bomba.

1. Popularni naziv za uređaj koji se upotrebljava za telekobaltnu terapiju, kao oblik telegamaterapije u liječenju zloćudnih tumora. U tom uređaju valjkasti izvor radioaktivnoga kobalta (radionuklid 60Co), smješten u zaštitni olovni omotač, stvara uzak, gotovo paralelan snop gama-zraka visoke energije što se koristi u radioterapiji.

2. Termonuklearna ili nuklearna bomba kojoj je dodan omotač od prirodnoga kobalta. Omotač, koji obuhvaća tijelo bombe, ima dvojaku ulogu: koncentrira eksploziju na jednom mjestu tako da se fisijski materijal zadržava dulje pod djelovanjem neutrona, a stupanj iskorištenosti energije je veći. Pod utjecajem neutrona, oslobođenih pri fisiji, prirodni stabilni kobaltov izotop 59Co prelazi u radioaktivni izotop 60Co, što stvara veliku količinu radioaktivnih čestica, koje s oborinama padaju na tlo. Izotop 60Co ima vrijeme poluraspada od 5,28 godina, emitira štetne gama-zrake i predstavlja dugotrajnu i veliku opasnost za žive organizme jer izaziva i genetske poremećaje. Zbog toga se u voj. literaturi spominje kao jedno od mogućih sredstava za stvaranje dugotrajno kontaminiranih zona. Nije poznato je li kobaltna bomba dosad igdje iskušana.

Citiranje:

kobaltna bomba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kobaltna-bomba>.