struka(e): fizika

koherentni valovi, mehanički ili elektromagnetski valovi jednakih frekvencija, polarizacija i stalnog odnosa faza. Ako se takvi valovi superponiraju, nastaje stojni val tj. stacionarna interferencija (interferencijska slika). Koherentne valove teško je dobiti iz dvaju neovisnih izvora nekoherentnih valova, ali se koherencija može postići dijeljenjem vala iz jednog izvora u dva snopa (npr. s pomoću dviju bliskih pukotina, Fresnelovih zrcala ili Fresnelove biprizme) i zatim njihovom superpozicijom. Primjerice, žarulja sa žarnom niti ili fluorescentna cijev izvori su nekoherentne svjetlosti jer njihovi atomi emitiraju fotone svjetlosti u različitim vremenima i odnos faza između svjetlosnih valova se mijenja. Laser je stalan izvor koherentne svjetlosti, pa se rabi pri analizi titranja membrana, u interferometriji, u holografiji i dr.

Citiranje:

koherentni valovi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/koherentni-valovi>.