struka(e): povijest, hrvatska
Kolar-Dimitrijević, Mira
hrvatska povjesničarka
Rođen(a): Koprivnica, 9. VII. 1933.

Kolar-Dimitrijević, Mira, hrvatska povjesničarka (Koprivnica, 9. VII. 1933). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je 1958. studij arheologije i povijesti, a 1978. obranila disertaciju Položaj i struktura radničke klase sjeverne Hrvatske (Savske banovine) od 1929. do 1939. godine. Bila je arhivistica u Arhivu grada Zagreba 1960–64., potom radila u Institutu za historiju radničkoga pokreta Hrvatske. God. 1988. izabrana je za redovitu profesoricu na zagrebačkome Filozofskom fakultetu, gdje je predavala gospodarsku i socijalnu povijest novoga vijeka te bila na čelu Katedre za opću povijest novga vijeka. U mirovini od 2003. Bila je prva urednica Povijesnih priloga (1980–87). Objavila je mnogo znanstvenih radova i knjiga: Radni slojevi Zagreba 1918–1931. (1973), Socijalne prilike i klasna borba u Vinkovcima međuratnog razdoblja (1977), Položaj radničke klase u Sremu od 1918–1941. (1982), Kongres privrednih stručnjaka Hrvatske 1943/1944. (koautor N. Rapajić, 1985), Ivan Krndelj: radnički tribun (1988), Radićev sabor: 1927–1928: zapisnici Oblasne skupštine Zagrebačke oblasti (1993), Hrvatski Radiša: 1903.–1945. (2003) (2004), Svilarstvo u Hrvatskoj od 18. stoljeća do 1945. godine (2007).

Citiranje:

Kolar-Dimitrijević, Mira. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kolar-dimitrijevic-mira>.