struka(e): strane riječi | ekonomija | vojne znanosti | kemija

koncentracija (njem. Konzentration < franc. concentration, od kon- i lat. centrum: središte).

1. Općenito, usredotočenje na jednome mjestu, prostoru, području; okupljanje, skupljanje, zgušćivanje, zbijanje, sabiranje.

2. U vojsci, prikupljanje vojnih snaga i sredstava u određenom području i u određenom vremenu radi provedbe neke vojne zadaće. Nakon uvođenja opće vojne obveze i stvaranja nacionalnih vojski, početkom XIX. st. koncentracija postaje zasebna strateška radnja u razvoju vojske za rat. S pojavom željeznice koncentracija snaga višestruko se ubrzala, a maksimalno se primjenjivalo Napoleonovo pravilo: odvojeno se kretati, zajedno se boriti. Do punog izražaja došla je u II. svjetskom ratu, kada je koncentracija borbene moći zrakoplovstva, oklopništva i raketno-topničkih postrojbi rješavala ishod niza bitaka. Nakon II. svjetskog rata, na koncentraciju snaga upozoravalo se kao na slabost zbog moguće izloženosti udarima oružja za masovno uništenje. Zbog toga se danas manje govori o koncentraciji snaga, a više o koncentraciji borbene moći na odlučujućem mjestu i u odlučujućem vremenu.

3. U ekonomiji, tendencija skupljanja nekih aktivnosti u određenom prostoru ili širenja kontrole pojedinaca ili užih skupina nad vlasništvom ili nekim aktivnostima. Tako koncentracija industrije označava tendenciju smještanja sve većega dijela industrije na određenome mjestu, a koncentracija kapitala tendenciju prelaska kontrole nad sve većim dijelom kapitala u mali broj ruku. Ta tendencija može biti izraz prednosti smještaja industrije na nekoj lokaciji ili uspješnijega poslovanja nekoga poduzeća ili pojedinca, ali i posljedica različitih odluka o investicijama, organizaciji, poslovnom povezivanju.

4. U kemiji, omjer broja (N) ili množine (n) jedinki, mase (m) ili volumena (V) nekog sastojka u smjesi prema volumenu smjese (V). Tako definirane koncentracije i njima pripadajuće jedinice Međunarodnoga sustava jedinica (SI) jesu: brojnosna koncentracija C = N/V (1/m³), množinska koncentracija c = n/V (mol/m³), masena koncentracija γ = m/V (kg/m³) i volumna koncentracija σ = VSASTOJKA / VSMJESE. U praksi se volumen smjese češće iskazuje u manjim jedinicama (dm³, L).

Citiranje:

koncentracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/koncentracija>.