struka(e): strane riječi

koncentričan (srednjovj. lat. concentricus), koji ima zajedničko središte, npr. koncentrični krugovi (suprotno: ekscentričan); koji je upućen na jedno središte, npr. ukrižana paljba prema jednomu cilju.

Citiranje:

koncentričan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/koncentrican>.