struka(e):
Kotruljević, Benedikt
hrvatski trgovac i ekonomski pisac
Rođen(a): Dubrovnik, oko 1416.
Umr(la)o: Aquila ili Napulj, 1469.
ilustracija
KOTRULJEVIĆ, Benedikt, O trgovini i o savršenom trgovcu, Venecija, 1573.

Kotruljević (Kotruljić), Benedikt (Beno, Benko; Benedetto Cotrugli Raguseo), hrvatski trgovac i ekonomski pisac (Dubrovnik, oko 1416Aquila ili Napulj, 1469). Studirao pravo u Italiji; ne završivši studij, vratio se 1436. u Dubrovnik, preuzeo obiteljski posao te se uspješno bavio trgovinom. Između 1448. i 1453. kao povjerenik za poslove Dubrovačke Republike često boravio u Napulju, kamo se 1453. preselio. Na napuljskome dvoru obnašao je različite funkcije, među ostalim i onu velikoga suca (Giudice delle Cause), kraljevskog savjetnika i komesara, a djelovao je i kao diplomatski predstavnik za kralja Ferdinanda. Od 1460. do 1468. upravljao je kovnicom napuljskoga novca u Aquili. Kotruljević se za boravka u Napulju kretao u krugu humanista L. Valle, Bartolomea Facia, F. Bionda i dr. pa je, slijedeći njihov uzor, napisao četiri djela. Rukopisi O izboru supruge (De uxore ducenda) i O prirodi cvijeća (Della natura dei fiori) izgubljeni su, a O plovidbi (De navigatione) iz 1464. čuva se u Beinecke Rare Book and Manuscript Library na sveučilištu Yale. Godine 1458. napisao je najznačajnije djelo Knjiga o umijeću trgovine (Il libro dell’ arte di Mercatura). Rukopis je 1573., u izmijenjenu obliku, izdao F. Petrić pod naslovom O trgovini i o savršenom trgovcu (Della mercatura et del mercante perfetto). Izvorni je tekst, na temelju dvaju prijepisa iz 1484., objavljen 1990., pa se tek tada u cijelosti mogao procijeniti značaj Kotruljevićeva djela. Jedan je od prvih ekonomskih pisaca koji je raspravljao o novome kapitalističkome društvu, koje se stvaralo na Sredozemlju i u Europi. Za razliku od srednjovjekovne filozofske misli, koja je općenito bila nesklona trgovini, Kotruljević piše apoteozu trgovine, koja po njegovu mišljenju stvara bogatstva naroda i pojedinaca, ističe trgovčevu poduzetnost koja omogućuje stjecanje imetka te naglašava važnost marljivosti i posebne etike rada. Kotruljević se protivio kanonskoj doktrini koja je proskribirala kamatu i one koji posuđuju novac smatrajući da je samo na taj način moguće mobilizirati potreban kapital. Posebno je značajan po tome što je prvi pisao o dvostavnom knjigovodstvu, četrdesetak godina prije L. Paciolija, kojega se još uvijek smatra osnivačem moderne ekonomske analize s dvostavnim knjigovodstvom. Svojim se djelom Kotruljević uvrstio u vrh svjetske ekonomske misli.

Citiranje:

Kotruljević, Benedikt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kotruljevic-benedikt>.