struka(e): geografija, opća | povijest, opća

Kranj, grad na utoku Kokre u Savu, sjeverozapadna Slovenija; 37 586 st. (2016). Leži na željezničkoj pruzi Ljubljana–Jesenice. Industrijsko, trgovačko i prometno središte Gorenjske. Elektronička i elektrotehnička industrija te proizvodnja telekomunikacijskih uređaja (»Iskra« i dr.), industrija gumenih (»Sava«), kožnih i kemijskih proizvoda i obuće. Kazalište (Prešernovo gledališče), Gorenjski muzej (osnovan 1963); gotička crkva (XV. st.). – Prvi tragovi ljudske prisutnosti na području današnjega grada mogu se pratiti od I. tisućljeća pr. Kr. Rimljani su u I. st. na toj lokaciji podigli utvrđenu postaju (Carnium), uz koju se tek u kasnoj antici razvilo značajnije naselje. Nakon sloma Zapadnoga Rimskog Carstva Kranj je bio u sastavu Istočnogotske i Langobardske države, potom Franačkog i Svetoga Rimskog Carstva Njemačke Narodnosti. Pošto su Nijemci u X. st. učvrstili vlast na tom području, Kranj je neko vrijeme bio sjedište kranjskih markgrofova koji su u XII. st. izgradili utvrdu (Creini). Uz nju se u XIII. st. razvilo naselje (prvi spomen 1256). Gospodari Kranja bili su od XIII. st. grofovi Andechs-Meranski, Celjski te od 1456. Habsburgovci. Zbog osmanske opasnosti grad je u XV. st. bio utvrđen obrambenim zidinama te stekao povlastice. U XVI. st. razvijeno je rudarsko naselje, koje je od XVII. st. gospodarski nazadovalo sve do razvoja industrije potkraj XIX. st. Od 1918. u sastavu Kraljevine Jugoslavije (od 1929. u Dravskoj banovini). U socijalističkoj Jugoslaviji (1945–91) dio republike Slovenije.

Citiranje:

Kranj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 28.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kranj>.