struka(e): pravo
Krbek, Ivo
hrvatski pravnik
Rođen(a): Zagreb, 23. VIII. 1890.
Umr(la)o: Split, 17. I. 1966.

Krbek, Ivo, hrvatski pravnik (Zagreb, 23. VIII. 1890Split, 17. I. 1966). Pravo završio (1914) i doktorat stekao (1919) u Zagrebu. Od 1914. do 1928. radio je u državnoj upravi. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu predavao upravnu znanost i upravno pravo 1928–41. i 1945–61. Bio je načelnik grada Zagreba (1932–34) i podban Banovine Hrvatske (1939–40), sudjelovao je u njezinu pravnom oblikovanju. Udaljen s Pravnoga fakulteta i nakratko zatvoren 1941 (rješenje je opozvano 1944); otišao u partizane 1944., bio član Zakonodavne komisije ZAVNOH-a. Dopisni (1937) i redoviti član JAZU (1946); dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, bio je član Stalnog arbitražnoga suda u Hagu. Krbek je objavio velik broj radova iz područja upravnoga prava te teorije države i prava. Glavna djela: Upravno pravo Jugoslavije (I–II, 1929–32), Diskreciona ocjena (1937), Sudska kontrola naredbe (1939), Dioba vlasti (1943), Upravno pravo FNRJ (I–III, 1955–58), Pravo javne uprave FNRJ (I–II, 1960–61), Suverenitet (I–II, 1964–65).

Citiranje:

Krbek, Ivo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/krbek-ivo>.