struka(e): likovne umjetnosti
Krizman, Tomislav
hrvatski slikar i grafičar
Rođen(a): Orlovac kraj Karlovca, 21. VII. 1882.
Umr(la)o: Zagreb, 24. X. 1955.
ilustracija
KRIZMAN, Tomislav, Jesen, 1904., Zagreb, Kabinet grafike HAZU

Krizman, Tomislav, hrvatski slikar i grafičar (Orlovac kraj Karlovca, 21. VII. 1882Zagreb, 24. X. 1955). Učio je slikarstvo i grafiku kod B. Čikoš-Sesije i M. Cl. Crnčića u Zagrebu te studirao na Školi za umjetnost i obrt 1903–07 (F. Myrbach) i Akademiji (W. Unger) u Beču, gdje je došao u dodir s umjetničkom i književnom avangardom, koja je sa secesijom predstavljala otpor akademizmu. Od 1912. predavao je na Obrtnoj školi, a od 1922. do smrti na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Bio je redoviti član JAZU (danas HAZU); jedan je od osnivača društva likovnih umjetnika »Medulić«, osnivač Proljetnoga salona (1916) i »Djela« – udruge i zadruge umjetnika za promicanje umjetničkog obrta. Uz M. Cl. Crnčića utemeljitelj je moderne hrvatske grafike.

Slikao je u ulju, temperi i akvarelu mrtve prirode, portrete i krajolike. Najznačajniji je njegov grafički opus, prepoznatljiv po širokim plohama boje i čvrstu crtežu, ritmičkim izmjenama tamnih i svijetlih ploha te gdjekad naglašenim detaljima; isticao je oštre linije i oštro rezane siluete likova. Uz samostalne listove (Jesen, 1904; Marya Delvard, 1908; Procesija, 1909) izdavao je i mape bakropisa: Iz Zagorja, Bosne i Dalmacije (1907), Motivi iz Beča (1909), Naš Jadran (1936), Bosna i Hercegovina (1937). Svoje spoznaje o starim i suvremenim grafičkim vještinama dao je sažeto u knjizi O grafičkim vještinama (1952). Kombiniranjem secesionističke i pučke ornamentike nastojao je reformirati naš umjetnički obrt. U duhu secesije i art décoa opremao je i ilustrirao knjige i časopise, radio nacrte za diplome, plakete, kataloge, plakate, porculan i staklo; radio je scenografiju i kostimografiju dramskih i opernih djela (V. Lisinski, Porin; R. Wagner, Tristan i Izolda; W. A. Mozart, Čarobna frula).

Citiranje:

Krizman, Tomislav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/krizman-tomislav>.