struka(e): | |

kronologija (krono- + -logija), znanost o mjerama za vrijeme i određivanju protekloga vremena, osobito s obzirom na potrebe povijesne znanosti. Teoretska (matematička, astronomska) kronologija bavi se osnovnim vremenskim mjernim jedinicama (dan, mjesec, godina), koje se izvode iz periodičnih gibanja nebeskih tijela, uglavnom Zemlje, Mjeseca i Sunca. Primijenjena (povijesna) kronologija bavi se različitim sustavima određivanja vremena koji se javljaju kod pojedinih naroda. Povijesna kronologija važna je pomoćna povijesna disciplina, jer omogućuje pravilno datiranje prošlih zbivanja i utvrđivanje njihova slijeda na osnovi podataka u vrelima. Već se u srednjem vijeku kronologiji pridavala velika važnost zbog praktičnih i religijskih razloga, pa su zato nastajali priručnici. Engleski povjesničar i teolog Beda Časni (oko 673–735) sastavio je priručnik O računanju vremena (De temporum ratione, 725). U novije doba kronologija se razvija zajedno s razvojem diplomatike, i njezin je sastavni dio. Prvi je pravi pokušaj takva priručnika Novo djelo o popravljanju vremena (Opus novum de emendatione temporum, 1583), koji je sastavio osnivač kronologije Joseph Juste Scaliger (1540–1609). – U geologiji, znanost o datiranju i određivanju vremenske sekvencije različitih događanja u povijesti Zemlje (geokronologija). Vrijeme između dvaju događaja obilježava se geološkim intervalima, a geološko vrijeme izraženo u tisućama ili milijunima godina predstavlja geokronometrijske jedinice. – Naziv kronologija označuje također skup metoda s pomoću kojih se uz slojeve i fosile mogu datirati i ostatci materijalne kulture nestalih civilizacija. U tom značenju govori se o apsolutnoj kronologiji ako se za pojedini objekt utvrdi razdoblje unutar kojega je nastao (godina, desetljeće, stoljeće, tisućljeće), a o relativnoj kronologiji ako se starost nekog objekta ili sloja određuje u njegovu odnosu prema drugom objektu, odnosno sloju. – U svakidašnjem govoru redoslijed zbivanja, vrijeme, vremenski slijed.

Citiranje:

kronologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 24.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kronologija>.