struka(e):

Kršćanska sadašnjost, hrvatska katolička crkvena izdavačka kuća, utemeljena 1968. u Zagrebu pod nazivom Centar za koncilska istraživanja i dokumentaciju »Kršćanska sadašnjost«. Na prijedlog uredništva časopisa Svesci kršćanska sadašnjost utemeljio ju je zagrebački nadbiskup F. Šeper, a glavni pokretači i voditelji bili su teolozi J. Turčinović, J. Šagi-Bunić, V. Bajsić i dr. Kuća izdaje hrvatski prijevod Biblije (10-ak izdanja), liturgijske knjige, vjeronaučne priručnike, nekoliko teoloških nizova, od kojih je najbrojniji Metanoja. Objavljuje časopis Svesci – Communio, mjesečnik za kršćansku obitelj Kana, a nakladnik je časopisa Croatica christiana periodica i Bogoslovska smotra. Izdavala je također gramofonske ploče, kasete, dokumentarne filmove i videokasete. U razdoblju od 1978. do 1992. djelovala je kao društveno-izdavačko poduzeće pod imenom »Teološko društvo Kršćanska sadašnjost«, a od 1992. ponovno je u crkveno vlasništvu. S oko 1000 objavljenih naslova najveća je i najutjecajnija katolička crkvena izdavačka kuća u Hrvata.

Citiranje:

Kršćanska sadašnjost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/krscanska-sadasnjost>.