struka(e): iseljeništvo | religija
Kundek, Josip
hrvatski pjesnik i misionar
Rođen(a): Ivanić-Grad, 21. I. 1809.
Umr(la)o: Indianapolis, SAD, 4. XII. 1857.

Kundek, Josip, hrvatski pjesnik i misionar (Ivanić-Grad, 21. I. 1809Indianapolis, SAD, 4. XII. 1857). Teologiju studirao u Zagrebu, za svećenika zaređen 1833. Bio je vojni kapelan u Gorama pri I. banijskoj regimenti, a od 1836. u Petrinji. God. 1838. otišao u SAD, gdje je u Jasperu u južnoj Indiani bio misionar; potkraj života vikar biskupije Vincennes. Za doseljenike, uglavnom njemačke katolike, osnivao naselja i župe, podignuo crkve i škole. Kao student i kapelan objavio je šest prigodnih pjesama ili budnica na kajkavskome (najpoznatija je domoljubna pjesma Reč jezika narodnoga, 1832), kojima je dao značajan prilog ranoj preporodnoj lirici, te dvije latinske prigodne pjesme. U bečkome misijskom časopisu Berichte der Leopoldinen Stiftung (1838–49) objavljivao izvješća o svojem misionarskom djelovanju u SAD-u. U spomen na njega podignut je spomenik pred crkvom sv. Josipa u Jasperu, 8. prosinca 1957. bio je proglašen u Indiani Danom Oca Kundeka.

Citiranje:

Kundek, Josip. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kundek-josip>.