struka(e): geologija

lapor (predrimsko *albarus, u vezi s keltskim korijenom *alb-: bijel) ili tupina, taložna smjesa minerala gline i kalcita (rjeđe dolomita) u različitim omjerima, sive ili žućkaste boje, bez naglašene slojevitosti. S povećanjem udjela kalcita povećava mu se i tvrdoća. Nastao je taloženjem u prostranim, mirnim i razmjerno dubokim morskim ili slatkovodnim sredinama. Upotrebljava se kao osnovna sirovina za proizvodnju portland cementa. Hrvatska raspolaže velikim ležištima odličnoga lapora. Najbogatija su ležišta u Dalmaciji i Istri (morskoga podrijetla, nastala tijekom eocena). Ležišta kraj Podsuseda slatkovodnoga su podrijetla i miocenske starosti.

Citiranje:

lapor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/lapor>.