struka(e): fizika

latentna toplina (znak λ), toplina koju neka masa tvari mora predati okolini ili primiti iz okoline kako bi promijenila agregatno stanje. Definirana je kao količnik topline Q i mase m tvari: λ = Q/m. Mjerna je jedinica latentne topline džul po kilogramu (J/kg). Za svaku tvar razlikuju se latentna toplina isparavanja λi (toplina koju neka masa tvari oslobađa prilikom kondenzacije ili koju upija prilikom isparavanja ili vrenja) i latentna toplina taljenja λt (toplina koju neka masa tvari oslobađa prilikom skrućivanja ili koju upija prilikom taljenja).

Latentne topline nekih tvari

  talište °C latentna toplina taljenja J/kg vrelište °C latentna toplina isparavanja J/kg
dušik – 210 25 000 – 196 200 000
kisik – 218 13 900 – 183 213 000
olovo 328 23 200 1744 858 000
srebro 980 105 000 2050 2 336 000
voda 0 333 000 100 2 256 000
živa – 39 11 400 357 290 000
Citiranje:

latentna toplina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/latentna-toplina>.