struka(e):
ilustracija
LAVA, ohlađena lava, otok Hawaii

lava (tal., možda od lat. labi: kliziti), magma koja iz unutrašnjosti Zemlje vulkanskom erupcijom prodire na površinu. Kemijski je sastav pojedinih lava različit; najveći dio lave čine spojevi kisika, silicija, aluminija, željeza, kalcija, natrija, kalija, magnezija i titanija. Njezinu rušilačku snagu pojačava i visoka temperatura, koja u krateru iznosi oko 1000 °C. Lave mogu biti kisele ili bazične; kisele su lave guste, viskozne, pa se često kreću vrlo sporo, dok se neke bazične lave kreću brzo, npr. bazaltna lava vulkana Mauna Loa na otoku Hawaii teče brzinom od 15 km/h. Ohlađivanjem lave nastaju djelomičnom kristalizacijom različite površinske (efuzivne, ekstruzivne) stijene: riolit, trahit, andezit i bazalt. Ako ne nastupi kristalizacija, lava se skrutne u amorfno vulkansko staklo ili u prirodno staklo opsidijan i perlit. (→ magma)

Citiranje:

lava. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/lava>.