struka(e): zoologija
ilustracija
LIČINKA, 1. bumbar, Bombus; 2. muha, Cyclorapha; 3. pipe, Curculionidae; 4. trčak, Carabus; 5. hrušt, Melolontha; 6. strizibuba, Cerambyx; 7. krumpirova zlatica, Leptinotarsa decemlineata; 8. ljiljak, Sphinx

ličinka ili larva (lat. larva: sablast; maska), mladenački oblik u razvoju nižih životinja koji se po tjelesnoj građi i načinu života znatno razlikuje od zrele roditeljske forme (npr. gusjenica kod leptira, punoglavci kod žaba). Ličinački razvoj slijedi nakon embrionalnoga, a njegov je početak trenutak kada zametak iscrpi rezervni materijal jajne stanice i počne uzimati hranu izvana. Ličinka može imati privremene organe koje odrasli oblik nema (punoglavac sa škrgama i repom). Ličinački se oblici pojavljuju u životinja koje u mladenačkom stadiju žive u drugačijim životnim prilikama nego u odraslom stadiju. Ličinka se razvije u odraslu životinju preobrazbom ili metamorfozom.

Citiranje:

ličinka. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/licinka>.