struka(e): metrologija | fizika
ilustracija
LIDAR – 1. teleskop, 2. detektor, 3. laser, 4. sustav za širenje laserskih zraka, 5. zrcalo, 6. oblak

lidar (akronim od engl. Light Detection and Ranging: svjetlosno zamjećivanje i klasifikacija) (optički radar ili laserski radar), optički instrument koji odašilje laserski snop što se nakon odbijanja od ciljanih objekata (npr. objekata na tlu ili od vrlo sitnih čestica raspršenih u atmosferi) registrira u optičkom prijamniku (obično teleskopu) pri čem se udaljenost objekata, kao i kod radara, određuje mjerenjem vremena t koje je potrebno svjetlosti da prijeđe put od instrumenta do cilja i natrag: d = (ct)/2, gdje je c brzina svjetlosti.

Primjerice, lidar postavljen u zrakoplov ili satelit omogućuje izradu karata visoke rezolucije, a u meteorologiji se rabi za mjerenje visine podnice i određivanje unutarnje strukture oblaka, otkrivanje turbulencije u bezoblačnome zraku, u istraživanju mikrofizike oblaka te onečišćenja zraka; dopplerovski lidar mjeri brzinu gibanja čestica oblaka ili aerosola.

Citiranje:

lidar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/lidar>.