struka(e): kemija

ligandi (engl. ligand < lat. ligandus, gerundiv od ligare: vezati), atomi, molekule ili ioni koji su vezani na središnji atom kompleksnih spojeva. Ligandi mogu biti male anorganske ili organske neutralne molekule, npr. H2O, H2S, NH3, PH3, NO, CO, etilendiamin, ili anioni (Cl, CN, OH, CH3COO, CO32–), rjeđe i kationi (NO+, N2H5+). Ligandi, dakle, sadrže jedan ili više atoma nemetala koji posjeduju slobodni elektronski par (O, S, N, P, C, Cl) i doniraju ga u kovalentnu vezu sa središnjim atomom (najčešće metalnim kationom). Prema broju svojih atoma kojima su vezani na središnji atom, ligandi mogu biti monodentatni (vezani jednim atomom, npr. Cl, NH3), bidentatni (2 atoma dušika u etilendiaminu, H2N–C2H4–NH2) itd. (→ kelati)

Citiranje:

ligandi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/ligandi>.