struka(e): biokemija

ligaze (od lat. ligare: vezati), skupina enzima koji kataliziraju stvaranje kovalentne veze (C–O, C–S, C–N ili C–C) uz istodobnu hidrolizu pirofosfatne veze u adenozin-trifosfatu (ATP) ili sličnom nukleotidu. Za neke se ligaze rabe trivijalna imena kao sintetaze i karboksilaze. Reakcije svih ligaza odvijaju se u dva koraka. Primjerice acil-koenzim A-sintetaza (ili acil-koenzim-ligaza) katalizira reakciju: masna kiselina + CoA + ATP ⇆ acil-CoA + AMP + pirofosfat. U navedenom primjeru prvi je korak reakcija masne kiseline s ATP, pri čem nastaje acil-AMP, a drugi je prenošenje acilnog ostatka na koenzim A (CoA) uz nastanak acil-CoA. Slično tomu, aminoacil-tRNK-sintetaze vežu aminokiseline na transportne -ribonukleinske kiseline (→ nukleinske kiseline), a DNK-ligaze »popravljaju« DNK kojoj nedostaje jedna fosfodiesterska veza u reakciji: oštećena DNK + ATP ⇆ popravljena DNK + AMP + pirofosfat.

Citiranje:

ligaze. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/ligaze>.