struka(e): kemija

livermorij, kemijski simbol Lv, umjetni radioaktivni kemijski element atomskoga broja 116; nalazi se u 7. periodi i 16. skupini (halkogeni elementi) periodnoga sustava elemenata. Ubraja se u transuranijske elemente. Najprije mu je sustavno ime bilo ununheksij (engl. ununhexium) s kemijskim simbolom Uuh, a 2012. mu je Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju (engl. International Union of Pure and Applied Chemistry, akronim IUPAC) dodijelila trajno ime.

Otkriven je 2000. suradnjom znanstvenika Zajedničkog instituta za nuklearna istraživanja (engl. Joint Institute for Nuclear Research, akronim JINR) u Dubni, Rusija, i Lawrenceova livermoreskog nacionalnog laboratorija (engl. Lawrence Livermore National Laboratory, akronim LLNL) u Livermoreu, SAD, po kojem je dobio ime. Pripravljen je bombardiranjem izotopa kurija 245Cm ionima kalcijeva izotopa 48Ca. Svi izotopi livermorija nestabilni su i radioaktivni, s vremenom poluraspada 8,3 do 57 ms.

Citiranje:

livermorij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/livermorij>.