struka(e): matematika
ilustracija
LOGARITAMSKA SPIRALA

logaritamska spirala, transcendentna ravninska krivulja koja pod istim kutom α siječe sve zrake koje izlaze iz ishodišta. U polarnom koordinatnom sustavu određena je jednadžbom: ρ = ae, gdje su a i k pozitivni realni brojevi, k = cot α. Ako je α = π/2, logaritamska spirala prelazi u kružnicu. Duljina luka L između točaka M1 i M2 iznosi:

L =  1 + k² /k (ρ2 − ρ1).

Citiranje:

logaritamska spirala. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/logaritamska-spirala>.