struka(e): lingvistika i filologija | pomoćne povijesne znanosti

majuskula (lat. litterae maiusculae: velika slova, od maiusculus: poveći), najstariji tip grčkog i latinskog pisma, u kojem su sva slova iste veličine (za razliku od minuskule, gdje, u slobodnijem duktusu, pojedina slova prelaze iznad i ispod dvocrtnoga sustava). Majuskula je bila latinska kapitala (kvadratna i rustična, I–V. st.), latinska (IV–VII. st.) i grčka uncijala (V–IX. st.), hrvatska glagoljica i ustavna ćirilica. U minuskulnim kodeksima i ispravama na zapadu od VIII. st., majuskula je bila u uporabi za inicijale, naslove i isticanje pojedinih riječi, a u modernim tiskanim izdanjima česta je u naslovima, kao prvo slovo u riječi kod vlastitih imena, na početku poglavlja ili rečenice, stiha i sl.

Citiranje:

majuskula. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/majuskula>.