struka(e): geografija, opća | povijest, opća
ilustracija
MARNA, francusko pješaštvo, 1914.

Marna (francuski Marne), desni pritok rijeke Seine, dug 525 km; porječje obuhvaća 12 670 km². Izvire na ravnjaku Langres, utječe kraj Pariza. Plovna je do Épernaya (183 km). Sustav kanala veže ju sa susjednim porječjima (kanali Rajna – Marna, Marna – Saône, Aisne – Marna). – Poraz njemačkih snaga u bitki na Marni 5–19. IX. 1914. omeo je ratni plan Njemačke da brzom pobjedom završi I. svjetski rat, koji je nakon te bitke postao pozicijskim ratom. Na Marni se vodila i posljednja njemačka ofenziva u I. svjetskom ratu (15–18. VII. 1918). Bitke na Marni ubrajaju se među najveće bitke u povijesti. (→ svjetski ratovi, prvi)

Citiranje:

Marna. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/marna>.