struka(e): sport

mat ili šah mat (franc. mat < njem. Matt < arap. al-šāh māta: kralj je mrtav, od perz. šāh: kralj), u šahovskoj igri, konačni potez, napad na kralja (šah) od kojega se protivnik ne može obraniti. S objavom mata partija završava pobjedom igrača koji ga je objavio.

Citiranje:

mat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/mat>.