struka(e): geografija, opća | likovne umjetnosti
ilustracija
MEANDAR

meandar (po maloazijskoj rijeci Maeander, danas Menderes, vrlo vijugava toka).

1. Krivudav dio riječnoga toka, nalik na slovo S. Meandri nastaju u riječnim dolinama maloga nagiba kada je akumulacija (nanošenje materijala) veća od erozije, odnosno kada je bočna erozija jača od dubinske. Promjenom toka rijeke u napuštenim meandrima često nastaju riječna jezera i mrtvaje.

2. Ornament, nastao u antici, kojega se elementi (trokutasto ili pravokutno lomljena linija, polukružni zavoji) ponavljaju u povezanu nizu. Javlja se kao ukras u antičkoj arhitekturi i keramici, a i u potonjim stilskim razdobljima kojima je antika bila uzor (renesansa, klasicizam).

Citiranje:

meandar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/meandar>.