struka(e): botanika

meristemi (prema grč. μεριστός: razdijeljen) ili tvorna tkiva (tvorna staničja), biljna tkiva građena od malih embrionalnih stanica koje imaju sposobnost trajnoga dijeljenja. Po obliku, meristemske su stanice kockaste, prizmatične ili poliedrične, rjeđe pločaste ili duguljaste, u početku međusobno povezane, bez međustaničnih prostora (intercelulara). Stanične su im stijenke nježne, s malo celuloze, a protoplazma ispunjava cio lumen stanice. Stanična je jezgra, u odnosu na promjer stanice, razmjerno velika. Plastidi su sitni leukoplasti i proplastidi. Po postanku, meristemi se dijele na primarne ili prameristeme i sekundarne meristeme. Primarni meristemi nastaju u razvoju klice (embrija). U početku su sve embrionalne stanice sposobne za diobu. Kada embrij ponešto naraste, rastenje diobom ograničava se na krajnje vrške, tj. na tjemenište izdanka (apikalni pol izdanka) i tjemenište korijena (bazalni pol korijena). Tako već zarana dolazi do diferencijacije, vrlo značajne za više biljke, u tvorna, tj. za diobu sposobna staničja, i u trajna staničja (osnovno staničje ili parenhim, kožna, mehanička ili potporna, apsorpcijska, provodna, žljezdana staničja), koja imaju posebne funkcije, a sudjeluju u razvoju pojedinih biljnih organa. Sekundarni meristemi, za razliku od primarnih, nastaju od trajnih stanica koje su ponovno (sekundarno) stekle sposobnost dijeljenja. U pravilu imaju oblik produženih pločastih prizmi, a sadrže velike vakuole, koje se u apikalnim (primarnim vršnim) meristemima nikada ne pojavljuju. Sekundarni su meristemi npr. interfascikularni kambiji, koji nastaju sekundarno u parenhimu zrakâ srčike, te pluteni kambiji (felogeni), koji mogu nastati iz epiderme (npr. u jabuke i kruške) ili, većinom, iz subepidermskoga sloja kore, koji se nadovezuje na epidermu, ili pak iz obaju slojeva, kao npr. u gomolja krumpira. Pluteni kambij stvara ugl. prema van zrakaste nizove stanica između kojih nema intercelulara (pluto), a one prema unutra čine felodermu. Stanice feloderme neoplutjele su i bogate klorofilom. Pluteni kambij s plutom i felodermom čini peridermu.

Citiranje:

meristemi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/meristemi>.