struka(e): računalstvo

modem (engl. akronim od mo[dulator] + dem[odulator]), elektronički sklop koji pretvorbom digitalnoga signala u analogni i obrnuto omogućuje povezivanje i komunikaciju među računalima preko telefonske linije, razvodne mreže kabelske televizije i dr. Primjerice, služi za povezivanje osobnoga računala s Internetom ili nekom lokalnom računalnom mrežom, za primanje i slanje elektroničke pošte i sl., korištenjem postojeće telefonske mreže, pa nema potrebe da se za tu namjenu polažu posebne linije. Podatci koje računalo obrađuje digitalni su (binarni), tj. sastoje se od nula i jedinica poredanih različitim slijedom. Ti su podatci tijekom obradbe u računalu oblikovani kao niz električnih signala dvaju različitih napona, što ne odgovara prijenosu telefonskom linijom. Naime, signali koji se prenose telefonskom linijom analogni su. Uz pomoć modema modulacijom se provodi pretvorba digitalnih signala u analogne, koji se tada mogu poslati drugomu računalu. Modem na drugom kraju linije demodulacijom ponovno pretvara analogne signale u digitalne, prikladne za daljnju obradbu. Način i brzina kojom modem prenosi podatke određeni su normama. Danas raširene modemske norme omogućuju brzine prijenosa klasičnim telefonskim vezama od 56 000 bit/s. Radom modema, odnosno tijekom komunikacije upravlja se također normiziranim skupom naredbi (uobičajene su AT ili Hayesove naredbe). Modem može biti izrađen kao elektronička kartica predviđena za ugradbu u računalo, ili kao samostalna vanjska jedinica. Današnji modemi, osim prijenosa računalnih podataka, omogućuju i dodatne funkcije, kao što je slanje slika i teksta faksom (tzv. faks-modem). Posebni se modemi izrađuju za prijenos podataka mrežom kabelske televizije ili za napredne sustave digitalnoga povezivanja preko telefonske mreže, kakav je npr. sustav ADSL (→ širokopojasni pristup internetu).

Citiranje:

modem. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/modem>.