struka(e): elektrotehnika

modulacija (lat. modulatio, od modulari: mjeriti), u tehnici, postupak kojim se neko svojstvo jedne fizičke veličine mijenja u skladu s promjenama druge veličine. U telekomunikacijskoj tehnici i tehnici automatskoga vođenja procesa modulacijom se prenose različite informacije i podatci. Modulacija se izvodi tako da se jedan od parametara električnoga, zvučnog ili svjetlosnoga signala ili elektronskoga toka (općenito nazvanih prijenosnim signalom ili nosiocem) mijenja podudarno s informacijama koje valja prenijeti, predočenima modulacijskim signalom. Najveću primjenu ima modulacija električnoga signala. Modulacijom se informacijski signal nanosi na prijenosni signal one vrste koja je za određeni zahtjev najprikladnija.

U radijskim komunikacijama prijenosni je signal harmonijskoga, odn. sinusnog oblika. Povijesno je najstarija modulacija amplitude (engl. Amplitude Modulation, AM), pri kojoj se amplituda harmonijskih titraja visoke frekvencije mijenja u ovisnosti o razini modulacijskoga signala. Slično nastaju modulacija frekvencije (engl. Frequency Modulation, FM) i modulacija faze (engl. Phase Modulation, PM) harmonijskih titraja. Za prijenos digitalnih podataka rabe se inačice sljedećih modulacijskih postupaka: diskretna modulacija amplitude, diskretna modulacija frekvencije i diskretna modulacija faze, a česte su i složenije diskretne modulacije: kvadraturna modulacija amplitude, modulacija minimalnim pomakom frekvencije i sl. – U radarskoj tehnici, mjernoj tehnici i dr. primjenjuje se modulacija impulsnoga signala, pa se modulacijskim signalom djeluje na amplitudu impulsa (modulacija amplitude impulsa), trajanje impulsa (modulacija širine impulsa), položaj impulsa (modulacija položaja impulsa) itd. – Obrnuti postupak, tj. izdvajanje informacije iz moduliranoga signala i ponovno dobivanje izvornog oblika modulacijskoga, odn. informacijskog signala, naziva se demodulacija.

Modulator je sklop, najčešće elektronički, za ostvarivanje modulacije kojim se jedno od svojstava prijenosnoga signala mijenja u skladu s nekim drugim signalom. Izvedbe modulatora u velikoj mjeri ovise o vrsti prijenosnoga signala (sinusni oblik ili impuls) i o vrsti modulacijskoga signala (analogni signali kao npr. govor ili slika, diskretni signali kao npr. digitalni podatci).

Citiranje:

modulacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/modulacija>.