struka(e): ekonomija

monetarna politika, dio ekonomske politike kojom središnja banka regulira ukupnu ponudu novca radi postizanja određenih ciljeva (stabilnost cijena, osiguranje pune zaposlenosti i gospodarskoga rasta, stabilnost deviznoga tečaja i dr.). Glavni su instrumenti monetarne politike operacije na otvorenom tržištu, stalno raspoložive mogućnosti, obvezna pričuva i devizne intervencije. Uporabom pojedinih instrumenata monetarne politike središnja banka (izravno ili neizravno) utječe na količinu primarnoga novca i kamatnu stopu. Ako mjere monetarne politike djeluju na smanjenje primarnog novca i povećanje kamatnih stopa, tada je to restriktivna monetarna politika. U obrnutom slučaju, kada mjere monetarne politike djeluju na povećanje primarnoga novca i smanjenje cijene novca, riječ je o ekspanzivnoj monetarnoj politici. Ovisno o izboru ciljeva i instrumenata za njihovo postizanje, govori se o različitim režimima monetarne politike. Sve češći pristup središnjih banaka u provođenju monetarne politike u današnje vrijeme predstavlja politika ciljanja inflacije (inflation targeting). Iako čini samo dio ekonomske politike, monetarna politika zajedno s fiskalnom politikom glavni je element ukupne ekonomske politike u nekoj državi. Monetarna politika ostvaruje se i djeluje putem kanala. Kanali monetarne politike predstavljaju različite puteve kojima monetarna politike utječe na realna kretanja u ekonomiji. Najčešće se izdvajaju četiri kanala monetarne politike: 1. kamatni kanal – promjena kamatne stope po kojoj središnja banka odobrava kredite putem kratkoročnih kamatnih stopa na novčanom tržištu čime utječe na dugoročne kamatne stope i očekivanu inflaciju, što se u dužem roku odražava na sklonost potrošnji i štednji te strukturu ukupne potrošnje; 2. tečajni kanal – središnja banka može direktno ili indirektno utjecati na cijenu domaće valute što se ovisno o otvorenosti ekonomije i uvoznoj zavisnosti može odraziti na ukupnu razinu cijena, konkurentnost na domaćem i vanjskom tržištu te obujam vanjskotrgovinske razmjene i ukupne proizvodnje; 3. kreditni kanal – ekspanzivna monetarna politika u financijskim sustavima s dominantnom ulogom banaka olakšat će uvjete i volumen kreditiranja što može utjecati na razinu investicija, proizvodnje, zaposlenosti ali i razinu cijena; 4. bilančni kanal – ovisno o promjeni kamatnih stopa mijenja se i vrijednost imovine (osobito na tržištu kapitala) što se odražava na ukupni potencijal ali i sklonost potrošnji i investicijama različitih sektora.

Citiranje:

monetarna politika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/monetarna-politika>.