struka(e):

morska ili nautička milja (nema normiranoga znaka), mjerna jedinica duljine, iznimno dopuštena za primjenu u pomorskome i zračnome prometu, vrijednosti je 1852 m. Osniva se na duljini podnevničkoga (meridijanskoga) luka na Zemljinoj površini, koji pripada kutu od jedne minute, na umjerenoj geografskoj širini. (→ čvor; milja)

Citiranje:

morska milja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 23.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/morska-milja>.