struka(e): geografija, opća

mortalitet (njem. Mortalität < lat. mortalitas: smrtnost), broj umrlih osoba na određenome teritoriju u određenom razdoblju. Izražava se uglavnom u odnosu na 1000 stanovnika (u promilima). U broj umrlih ne uračunavaju se mrtvorođena djeca. Opća stopa ili koeficijent mortaliteta označava odnos između broja umrlih i ukupnoga broja stanovnika. Na mortalitet odsudno utječe starosna struktura stanovništva, a učinak imaju i socijalno-ekonomski čimbenici (higijenske životne prilike, razina zdravstvene zaštite itd.). U uskoj je vezi s razinom ekonomskog i socijalnog razvoja stopa infantilnoga mortaliteta, odnosno smrtnosti dojenčadi (djece do navršenih 365 dana), koja pokazuje odnos broja umrle dojenčadi i ukupnoga broja živorođene djece u istom razdoblju. Među tzv. specifičnim stopama mortaliteta često se izračunavaju stope profesionalnoga mortaliteta, koje pokazuju odnos broja umrlih nekoga zanimanja i ukupnoga broja pripadnika toga zanimanja, odnosno stope smrtnosti pojedinih dobnih skupina. Stopa mortaliteta stanovništva Hrvatske tijekom XX. st. bila je u stalnom opadanju (izuzevši razdoblje II. svjetskog rata). Nakon II. svjetskog rata stopa smrtnosti uglavnom je postojana i varira između 10‰ i 12‰. U međupopisnom razdoblju 2001–11. uglavnom se kretala između 11,2 i 11,9‰ i bila je viša od stope nataliteta.

Citiranje:

mortalitet. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 12.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/mortalitet>.