struka(e): kemija

moskovij, kemijski simbol Mc, umjetni radioaktivni kemijski element atomskoga broja 115; nalazi se u 7. periodi i 15. skupini (dušikovoj) periodnoga sustava elemenata. Ubraja se u transuranijske elemente. Najprije mu je sustavno ime bilo ununpentij (engl. ununpentium) s kemijskim simbolom Uup, a 2016. mu je Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju (engl. International Union of Pure and Applied Chemistry, akronim IUPAC) dodijelila trajno ime.

Otkriven je 2010. suradnjom znanstvenika Zajedničkog instituta za nuklearna istraživanja (engl. Joint Institute for Nuclear Research, akronim JINR) u Dubni, Rusija, i Lawrenceova livermoreskog nacionalnog laboratorija (engl. Lawrence Livermore National Laboratory, akronim LLNL) u Livermoreu, SAD. Nazvan je po gradu Moskvi, u okolici kojega se nalazi JINR. Pripravljen je bombardiranjem izotopa americija 243Am ionima kalcijeva izotopa 48Ca. Svi izotopi moskovija nestabilni su i radioaktivni, s vremenom poluraspada 19 do 280 ms.

Citiranje:

moskovij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/moskovij>.