struka(e): ekonomija | strojarstvo

multiplikator (kasnolat. multiplicator, od lat. multiplicare: umnožiti, povećati).

1. U ekonomiji, mjera višestrukog učinka jednokratne promjene egzogene varijable na endogenu varijablu. U makroekonomiji označuje mjeru promjene neke endogene varijable, ako se promijene neke egzogene varijable ekon. politike. U ekonomskoj teoriji pojam su razvili R. F. Kahn i J. M. Keynes, a izražava kvantitativni odnos promjene egzogenih varijabli (veličina investicija, potrošnje, izvoza, novčanih rezervi i drugih veličina) na promjene endogenih varijabli (agregatna potražnja, nac. dohodak ili zaposlenost). S obzirom na različit intenzitet zavisnosti tih varijabli, multiplikativni je učinak različit i može biti višestruko veći nego što je početna promjena. Tako, primjerice, ulaganje (investicija) od 100 novčanih jedinica u novi stroj povećava dohodak strojograditelja, a iz toga povećanoga dohotka kupuju se dobra i usluge od drugih prodavača, koji opet svoj povećani dohodak troše na nabavu dobara i usluga od trećih prodavača i tako u nedogled. Agregatni se učinak umnaža, pa je važno znati u kojem omjeru stoji agregatni učinak prema početnoj promjeni koja ga je pokrenula. Empirijsko utvrđivanje tog omjera posebno je važno za određivanje efikasnosti pojedinih mjera ekon. politike. Mogu se izračunavati različiti multiplikatori ovisno o tome koja će se zavisnost promjena varijabli izabrati. Tako Keynesov investicijski multiplikator pokazuje koliko će se puta povećati efekt porasta nac. dohotka s obzirom na povećanje investicija za jednu jedinicu, multiplikator proračunske potrošnje pokazuje koliko će se povećati nacionalni dohodak ako se proračunska potrošnja poveća za jednu jedinicu, izvozni multiplikator pokazuje za koliko će se povećati domaći bruto proizvod ako se izvoz poveća za jednu jedinicu. Multiplikatori se mijenjaju s obzirom na promjene općih uvjeta poslovanja i ponašanja ekon. subjekata. Niži su ako se gospodarstvo nalazi bliže stanju pune zaposlenosti ili ako su ekon. subjekti skloniji zadržavanju likvidnih sredstava.

2. U strojarstvu, uređaj s pomoću kojega se povećava brzina vrtnje pogonskoga vratila, radnoga vretena i dr., a pritom se brzina vrtnje pogonskoga stroja ili motora ne mijenja. Pretežno se to ostvaruje zupčanim prijenosom sa stalnim ili promjenljivim prijenosnim omjerom (→ prijenos, mehanički), pa se multiplikator konstruktivno gotovo jednako izvodi kao i reduktor. Primjenjuje se kod ventilatora, aksijalnih kompresora i dr. strojeva s većim brojem okretaja nego što ga ima pogonski stroj. Satni mehanizam je multiplikator koji vrlo sporo kretanje satne opruge sustavom zupčanika ubrzava do brzine vrtnje sekundne kazaljke.

Citiranje:

multiplikator. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 17.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/multiplikator>.