struka(e): arheologija

Muzej vučedolske kulture, specijalizirana muzejska ustanova, osnovana 2013., koja se sustavno bavi prikupljanjem, obradbom, istraživanjem i izlaganjem arheološke građe koja pripada bakrenodobnoj vučedolskoj kulturi (3000. do 2500. pr. Kr). Nalazi se na Vučedolu kraj Vukovara, eponimnom nalazištu te kulture. Zgrada u kojoj je muzej smješten, izgrađena prema projektu Gorana Rake i Radionice arhitekture, konstruirana je u obliku serpentina, a većim je dijelom ukopana u zemlju. U stalnome postavu, za javnost otvorenome 2015., u 19 tema donosi se prikaz i rekonstrukcija života vučedolske kulture koja se iz matičnog prostora nastanka (u međurječju Dunava, Save i Drave) proširila na područje današnjih 13 europskih zemalja. Muzej je dio arheološko-turističkoga parka, a muzeološkim sadržajima obuhvaćen je i vučedolski Gradac s rekonstrukcijom megarona ljevača bakra, radionice starih zanata i istraživački centar u vili Streim. Muzej provodi sustavna arheološka istraživanja te zaštitu i prezentaciju Vučedola, a uz stalni postav priprema i održava povremene i pokretne izložbe.

Citiranje:

Muzej vučedolske kulture. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/muzej-vucedolske-kulture>.