struka(e): kemijsko inženjerstvo

naftni derivati, proizvodi rafinerijske preradbe nafte, ponajprije proizvodi atmosferske i vakuumske frakcijske destilacije koji se mogu izravno upotrijebiti kao gorivo ili kao sirovine za dobivanje niza organskih spojeva. Najvažnije su skupine naftnih derivata naftni plin, petroleter (ligroin), motorni benzin, dizelsko gorivo, mlazno gorivo, odn. kerozin i petrolej (→ mlazni motor), loživo ulje (lako i teško ili mazut), bazno mazivo ulje (→ maziva), bitumen i naftni koks, parafin (vosak) te olefinski i aromatski ugljikovodici kao petrokemijske sirovine, posebice etilen, propilen, benzen, toluen i ksileni. (→ nafta; petrokemijski proizvodi)

Citiranje:

naftni derivati. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/naftni-derivati>.