struka(e): teorija književnosti

naratologija (franc. narratologie, od narration: pripovijedanje + -logie: -logija), opća teorija pripovjednoga teksta koja teži sustavnom određenju pripovjedne strukture i njezinih sastavnica te opisu različitih pripovjednih oblika i učinaka koje pripovjedni tekstovi ostvaruju u čitanju. Pojam je skovao francuski strukturalistički književni kritičar Tz. Todorov (Gramatika Decamerona, 1969) određujući naratologiju kao znanost o pripovjednom tekstu (la science du récit). Tako zamišljena naratologija objedinjuje strukturalističku analizu pripovijedanja (C. Lévi-Strauss, R. Barthes, G. Genette, C. Bremond, A. J. Greimas) sa stečevinama raznorodnih tradicija proučavanja pripovjednih tekstova, od ruskog formalizma (V. B. Šklovski, V. J. Propp) i njemačke narativne morfologije (W. Dibelius, B. Seuffert) do angloameričke, njemačke i francuske teorije proze (P. Lubbock, E. M. Forster, E. Lämmert, F. Stanzel, K. Hamburger, J. Pouillon, G. Blin). Gledajući na pripovjedni tekst kao pravilima uređenu praksu osmišljavanja ljudskoga svijeta, strukturalistička naratologija proširuje i neutralizira pojam pripovijedanja, pa on uz umjetničku prozu obuhvaća i svakodnevne folklorne i usmene pripovjedne oblike, trivijalnoknjiževne i znanstvene forme, kazalište, film, glazbu, strip itd. Pripovjedni tekst opisuje se oprjekom priča – diskurs (histoire – récit), u kojoj strukturalisti ističu primat priče, vremenski i uzročno-posljedično povezanoga slijeda događaja koje književni ili koji drugi diskurs samo preinačuje u aspektima trajanja, redoslijeda i učestalosti. Poststrukturalistička kritika naratologije, međutim, razotkriva paradoksalnu logiku pripovjednoga teksta – ako je i istina da događaj prethodi pripovijedanju, sama je priča o događajima uvijek naknadan učinak pripovjednoga diskursa. Zato naratologija pod utjecajem ideja iz drugih disciplina (npr. teorije govornoga čina, feminističke i marksističke kritike, psihoanalize i dr.) od 1980-ih premješta naglasak istraživanja s priče na samo pripovijedanje kao komunikaciju u društvenom i ideološkom okružju.

Citiranje:

naratologija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/naratologija>.