struka(e):

nautika (prema grč. ναυτιϰὴ [τέχνη]: brodarsko umijeće).

1. Rekreativna plovidba i druge vještine i djelatnosti vezane uz nju. U današnje doba zaokuplja sve veći broj rekreativaca (nautičara), koji se udružuju u nautičke (jaht-) klubove, održavaju se tečajevi, sajmovi plovila i opreme, a nautički turizam postaje i sve važnija turistička grana (→ jahta).

2. Ukupnost znanja i vještina vezanih uz upravljanje brodom i pomorstvom općenito, napose pomorska navigacija.

3. Stari naziv za pomorsku školu; polaznik takve škole nazivao se nautičarom.

Citiranje:

nautika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 22.2.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/nautika>.