struka(e): medicina

neuron (grč. νεῦρον: žila, tetiva, nit), naziv za živčanu stanicu, tj. anatomsku, genetsku, funkcijsku i trofičku jedinicu živčanoga sustava. Sastoji se od triju temeljnih dijelova: a) tijela (some) s dendritima na kojima završavaju mnogobrojne sinapse kojima pristižu signali iz prethodnih neurona ili receptora; b) aksona, dijela neurona specijaliziranoga za brzi prijenos poruka (signala, impulsa) na manju ili veću udaljenost (od desetak milimetara do jednoga metra); c) sinapsâ, gdje se signali s pomoću različitih kemijskih prijenosnika (transmitera) prenose na sljedeće neurone u nizu. Svaki neuron ima ili aktivacijsku (facilitacijsku, olakšavajuću), ili inhibirajuću (zaprječavajuću) funkciju, a razlikuju se po osobinama kemijskih prijenosnika. (→ neurotransmiteri)

Citiranje:

neuron. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/neuron>.